ALGEMENE INFORMATIE

 

Identiteitsgegevens 
De gegevens op dit platform worden verwerkt in opdracht van Vakgarage, kantoorhoudend te 3861 SG, Nijkerk, aan de Melkrijder 15.

Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking
De doeleinden die ten grondslag liggen aan de verwerking van persoonsgegevens op dit platform zijn de volgende:

  • U voorzien van producten die wij aanbieden
  • Het verder personaliseren en relevanter maken van het aanbod
  • Het eenvoudig communiceren met u, bijvoorbeeld informeren over uw account, beveiligingsupdates en productinformatie

De rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens op dit platform zijn de volgende:

  • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden
  • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust

Eventuele gevolgen voor niet verstrekken van persoonsgegevens
Indien wij geen toestemming ontvangen van u voor het verstrekken van persoonsgegevens zal de prestatie en werking van een of meerdere bij punt 2 genoemde doeleinden mogelijk verminderen of verslechteren.

Duur van opslag
Wij beheren onderstaande persoonsgegevens van u en bewaren deze voor een bepaalde periode. Deze opslagduur staat per verwerking vermeld.

VerwerkingOpslagduur
Nieuwsbrief inschrijfformulier24 maanden
Uw mening telt formulier24 maanden
Klachtenformulier 24 maanden
Puzzelformulier 24 maanden
Werkplaatsplanner 24 maanden
Private lease aanvraag24 maanden
Contact formulier24 maanden
Vakgarage worden aanvraag   24 maanden
Sollicitatieformulier7 maanden

Recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens
U bent ten allen tijde vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het idee heeft dat er onrechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgesprongen. Een andere reden kan zijn dat u een of meerdere van bovengenoemde rechten niet kunt uitvoeren doordat de organisatie achter dit platform hier geen medewerking in verleend. Het liefst ontvangen wij natuurlijk eerst zelf deze klachten, neem hiervoor gerust contact met ons op. Mocht dit niet gewenst zijn, kunt u altijd terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens
De gegevens op dit platform worden gedeeld met onderstaande categorieën ontvangers:

CategoriePartner(s)
Werkplaatsplanner Carsys / Driver
Occasions   Autodata 
Trekhaak   Brink
Private Lease Auto Lease Company
Nieuwsbrief Mailplus
KlantenvertellenKlantenvertellen

 

Hoe worden de gegevens gebruikt en wie heeft hierover controle?
De verwerkingsverantwoordelijke, in dit geval Vakgarage, kantoorhoudend te 3861 SG, Nijkerk, aan de Melkrijder 15, is ten alle tijde de eindverantwoordelijke voor het gebruik van en de controle op de verzamelde persoonsgegevens. U mag van de verwerker(-s) van deze gegevens verwachten dat zij zich gezamenlijk met de verwerkingsverantwoordelijke tot het uiterste inspannen om dit zo correct en nauwkeurig als mogelijk te doen. De verwerker zorgt er daarbij voor dat zij, mits goedgekeurd en hierin gefaciliteerd door de verwerkingsverantwoordelijke, alle processen en systemen voldoende ingericht heeft om de gegevens zorgvuldig te verwerken en ook controle hierop uit te oefenen.

Recht op intrekken toestemming tot verwerking gegevens
Nadat u toestemming heeft verleend aan ons om uw persoonsgegevens te verwerken, mag u deze toestemming ten allen tijde intrekken. U kunt dit doen door onze organisatie via info@vakgarage.nl in te lichten over deze wens waarna wij actie zullen ondernemen.

Is er sprake van profiling - indien ja, waarom
De door ons verzamelde persoonsgegevens worden ingezet ten behoeve van zogenaamde profiling op het platform. Denk hierbij aan het verder personaliseren en relevant maken van het platform op basis van de behoeften en interesses die wij uit een eerder bezoek van u hebben ontleed. Het doel van deze profiling is ten alle tijde om de gebruikerservaring voor u als bezoeker verder te optimaliseren en zorg te dragen voor een meer relevant en daarmee prettiger aanbod.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen) en soortgelijke technologieën, met behulp waarvan onze services kunnen worden verleend en gegevens kunnen worden verzameld.

Met cookies kunnen wij (indien van toepassing) onder andere uw voorkeuren en instellingen opslaan; het voor u mogelijk maken om u aan te melden; op interesses gebaseerde advertenties aanbieden; fraude tegengaan; analyseren hoe onze website en online services presteren.

Geautomatiseerde gegevensverzameling
Wij verzamelen wel geautomatiseerd gegevens van bezoekers aan dit platform.

Beveiligingsniveau
Op dit platform is wel SSL ingericht die zorgt voor een beveiligde verbinding. Het niveau van deze beveiliging is Uitgebreide Validatie.

Brandstof- en elektriciteitsverbruik gegevens

Tijdens de APK versturen wij gegevens naar het RDW over het brandstof- en elektriciteitsverbruik die wij hebben uitgelezen van uw auto. Heeft u hier bezwaar tegen vernemen wij dit graag van u.